Kérdése volna?

06 70 617 0095

Keressen fel Minket!

Szombat - Vasárnap ZÁRVA

H - P 10.00 - 16.00

Foglaljon Időpontot!

 

FEJLESSZE KÉPESSÉGEIT VELÜNK.

CÉGES NYELVI TRÉNING.

MEGTANULOK EGY NYELVET

FEDEZZE FEL A VILÁGOT.

NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE.

MEGTANULOK EGY NYELVET

SZAKMAI ALAPELVEK

poliglott

SZAKMAI ALAPELVEK

Egy modern ember számára az idegen nyelvek elsajátítása, a nyelvtanulás már nem csak az elhelyezkedés és karrier építés szempontjából jelentős, hanem egyfajta szabadidős tevékenységgé vált, amely segít elrugaszkodni a napi rutintól, pont úgy, mint akár az olvasás, moziba vagy színházba járás vagy a sportolás. Ezért is fontos, hogy oktatóink az órákon könnyed-nyugodt-barátságos légkört hozzanak létre, ami a nyelvi képzéseinken résztvevők segítségére lesz a pozitív élmények szerzésében és a további motiváció fenntartásában.

MÓDSZERTAN

A  vállalati tréningeknél lehetséges, hogy a csoportnak nincs konkrét célja vagy elképzelése arról, hogy mit szeretnének elérni, ezért a Poliglott Nyelvképző oktatói nagy hangsúlyt fektetnek a csoport feladatai és céljai optimális meghatározására. Az oktató lépésről-lépésre megtervezi a nyelvtani és lexikális témákat az adott mennyiségű órák számához igazítva.

A nyelvi szinttől függően a feladatok különbözőek lehetnek, például: az órákon/ foglalkozásokon a résztvevők elsajátítják a szavak helyes kiejtését és megfelelően használják a hangsúlyt, begyakorolják az olvasást, a helyes kérdés feltevést, képesek lesznek fenntartani a párbeszédet általános témákról, emailt írnak, prezentációt készítenek, és így tovább.

Létezik néhány főbb megközelítési szempont a nyelvoktatásban, ezek közül a Poliglott Nyelvképzőben alkalmazottak és kiemelendők az alábbiak:

  • kommunikatív megközelítés: a fő feladat képesnek lenni idegen nyelven beszélni az anyanyelv használata nélkül (azaz, gondolati fordítása a kifejezések és szavaknak az anyanyelvről a tanult nyelvre)
  • kognitív megközelítés: a kiindulási alap, hogy az élő nyelv szabályorientált és kreativitást is enged, így egyszerre történik a műveletek tanulása és gyakorlása
  • nyelvtani-fordító, hagyományos tanítási módszertan: nagy figyelmet fordít az olvasásra, írásbeli-szóbeli fordításra
  • audiolingvális módszer: az auditív feldolgozásra (hallás érzet) és a mondatok sokszori ismétlésére irányul
  • vizuális megközelítés: hozzájárul a jó helyesíráshoz és nagy mennyiségű információ felfogásához/ befogadásához
  • direkt módszer: a nyelv elsajátításában az aktivitás és az asszociáció lesz segítségünkre, melynek köszönhetően fejlődik a kommunikációs képesség.

A céltól függően bármelyik módszer hasznos és hatékony. A Poliglott Nyelvképző alapelve, hogy oktatóink a komplex megközelítést alkalmazzák az órákon nagy hangsúlyt fektetve a kommunikációra.

A tanulási folyamat során a beszédképesség gyakorlása mellett fontos a fonetika elsajátítása, valamint az olvasási és íráskészségek fejlesztése is. Az egyes módszerek komplex használata látványos előrehaladást és fejlődést eredményez.

TANTERV

Az oktatás sikere sok tényezőtől függ. Fontos szerepet játszik az oktató személyisége, önbizalma, barátságos stílusa az óra tartása során, szakmai tudása és emberi értékei.

Emellett szem előtt kell tartani az oktatási folyamat egyik legfontosabb elemét, a tankönyvet. A Poliglott Nyelvképző nagy hangsúlyt fektet a jó tankönyv kiválasztására, amely megfelelő mind az oktató, mind a csoport számára, és ami meghatározó iránymutatás lesz a tanulási folyamatban.

A jó tankönyv egy olyan szervezett rendszert képvisel, ami nem csak az elsajátított tudást tükrözi, hanem betekintést enged a jövőbe. Az idegen nyelvű tankönyv nagy hatással van a tanulási folyamatra. A tankönyvek, taneszközök kiválasztását a oktatóra bízzuk, azonban a Poliglott Nyelvképző képzésein nem hagyható figyelmen kívül a tankönyv használata az órák során.

A kiválasztott tankönyv mellett ajánlott kiegészítő tananyagok használata is (multimédiás anyagok és online erőforrások). A kurzus céljának és rendeltetésének egyértelműnek kell lennie mind az oktató, mind a résztvevők számára. A tankönyv rendkívül nagy segítséget nyújt a tanterv kidolgozásához és annak fő céljainak meghatározásához, amelyeket adott időre, tervezetten kell véghez vinni.

KÉPZÉS – TANÓRA

Az oktatási folyamat egyik legfontosabb feladata az órák megtervezése. A Poliglott Nyelvképző iránymutatása a képzések vonatkozásában az alábbi:

-felosztani az anyagot kisebb egységekre (10-15-20 percekre)

-a tanóra során többször váltakozzanak a tevékenységek

-ugyanazt a sémát használni egyik óráról a másikra

A Poliglott Nyelvképző egyik oktatási alapelve tehát, hogy kerüljük a hosszú feladatokat az egy típusú tevékenységeknél, pl. nem alkalmazzuk a 90 perc csak olvasás vagy 45 perc csak hallás utáni szövegértés módszerét. Az ilyen képzések nem hoznak eredményt és csökkentik a résztvevők motivációját.

A Poliglott Nyelvképző másik fontos alapelve, hogy nem félünk a rutintól.

Az alábbiakban felvázolt struktúra és rutin szerint kerülnek megtartásra képzéseink, a 90 perces tanóra blokkokra kerül felosztásra, így a tanórák menete átlátható, követhető és tervezhető mind az oktatók, mind a résztvevők számára: